Търгове

Публичен търг с явно наддаване - 16.08.2017г от 11:00ч.

31 Юли 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 16.08.2017 от 10:00ч.

31 Юли 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 16.08.2017 от 9:00ч.

31 Юли 2017 Виж повече

Профил на купувача

Изпълнение на СМР по проект "Битова канализация на мах. Живковска - гр. Правец", финансиран по програма ПУД...

24 Юли 2017 Виж повече

Изпълнение на СМР на обект ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица

21 Юли 2017 Виж повече

Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец

22 Юни 2017 Виж повече

Обяви

Съобщение с. Осиковица

16 Август 2017 Виж повече

Съобщение с. Джурово

16 Август 2017 Виж повече

Съобщение до г-н Николай Дуковски и г-н Пламен Христов

СЪОБЩЕНИЕ: ДОГ-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДУКОВСКИДО Г-Н ПЛАМЕН БОНЧЕВ ХРИСТОВ  Уведомявам Ви, че със заповед № З-2...

10 Август 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?