Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 14.07.2017 от 9:00ч.

26 Юни 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 12.07.2017 от 9:00ч.

26 Юни 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 14.07.2017 от 10:00ч.

26 Юни 2017 Виж повече

Профил на купувача

Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец

22 Юни 2017 Виж повече

"Ремонти на сгради общинска собственост на територията на община Правец”

12 Юни 2017 Виж повече

Реконструкция и модернизация на дворно пространство на ДГ "Здравец" УПИ I, находяща се в кв. 33, гр. Правец

25 Април 2017 Виж повече

Обяви

Съобщение до г-жа Марина Николаева Недкова

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА МАРИНА НИКОЛАЕВА НЕДКОВА Уважаема г-жо Недкова,Уведомявам Ви, че със заповед № З-234/ 28-...

26 Юни 2017 Виж повече

Съобщение до г-н Илия Христо Драшков

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ИЛИЯ ХРИСТОВ ДРАЖКОВ Уважаема г-жо Недкова,Уведомявам Ви, че със заповед № З-229/ 28.04.20...

26 Юни 2017 Виж повече

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 27 юни 2017 г. на кандидатите за длъ...

23 Юни 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?